Vĩnh Long
Huỳnh Hưng
53 Trưng Nữ Vương, P.1, Tp Vĩnh Long
Tel: 0703 831 354