Bến Tre
Phụ Tùng Huê Liên
189 Nguyễn Đình Chiểu, P.2, Tp., Bến Tre 
Tel: 075 3822 090