Bảo Lộc
 Trung Hiếu
Số 5 Lê Thị Hồng Gấm , P.1 , TX. Bảo Lộc 
Tel: 063 3863 605