Đà Lạt
Minh Phượng
Số 9 , Phan Bội Châu , P.1, Tp.  Đà Lạt 
Tel: 0633 826 678