Cà Mau
 Phụ Tùng Honda Phong Phú
146-148-150 nguyễn Trãi, P.9, Tp.Cà Mau
Tel: 0780 383 4768