Kiên Giang
Cửa Hàng Trí
95 Mai Thị Hồng Hạnh,Tp. Rạch Gía, T.Kiên Giang
Tel: 07 73 864 469

Cty TNHH MTV Đại Phát ĐẠI LỢI
Tổ 21 KP cư xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương, T. Kiên Giang
Tel: 07 76 509 970