Buôn Mê Thuột
Moto Nghiệp
101 Hoàng Diệu, Tp Buôn Mê Thuột, Tỉnh Dăk Lăk
Tel: 0500 811 525