Gia Rai
 Hoàng Kinh
267A Hùng Vương, TP.Pleiku
Tel: 0935 383822

Cty TNHH Bùi Thế Mạnh
70 Đinh Tiên Hoàng, P. Diên Hồng, Tp. Pleiku
Tel: 05 9248 3399