Lạng Sơn
 Long Lạng Sơn
45 Bà Triệu, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Tel: 0988 637 666