Quãng Ninh
 Điệp Vespa
Khu 4, P. Hải Hòa, TP. Móng Cái, Quảng Ninh
Tel: 0972 754 666