Sản phẩm
Thùng - Baga
Di chuyển chuột phải hoặc trái để xem thêm sản phẩm

  • MR5

  • MR5-Crom

  • HR3

  • HR4

  • SB2000
MR5

 Là hệ thống khung thông dụng của Givi, MR5. Sử dụng loại thép đặc biệt, sơn tĩnh điện, do bộ phận nghiên cứu phát triển, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đã qua quá trình kiểm tra chất lượng, hoàn toan tin tưởng, độ chính xác cao và rất dễ thao tác lắp ráp, MR5 đã giành được nhiều thành công.