Sản phẩm
Tuyển dụng
Số lượng cần tuyển:  1
Ngày đăng tin: 26/11/2013  |  Ngày hết hạn: 31/12/2013
Tải hồ sơ mẫu | Vui lòng gửi hồ sơ theo email này: hr@givi.com.vn
Số lượng cần tuyển:  1
Ngày đăng tin: 18/11/2013  |  Ngày hết hạn: 01/12/2013
Tải hồ sơ mẫu | Vui lòng gửi hồ sơ theo email này: hr@givi.com.vn