Facebook

The newly renovated GIVI Vietnam Factory.

At GIVI, We have invested in the future.

Checkout our newly renovated GIVI Vietnam factory via this video:

Tại GIVI, Chúng tôi đầu tư cho tương lai. Hãy ngắm nhìn nhà máy mới của GIVI Việt Nam qua video này!At GIVI, we have invested in the future. Let's check out our newly renovated factory now!https://givi.com.vn/

Người đăng: GIVI Vietnam vào Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *