Facebook

Các biện pháp khẩn cấp và hiệu quả hơn trong đại dịch để tránh những hỗ trợ riêng lẻ nhỏ giọt. Công ty chúng tôi rất hoan nghênh về việc thực hiện các quy định mới của Chính phủ theo mô hình sản xuất tại chỗ – ăn tại chỗ – nghỉ ngơi tại nơi làm việc! May mắn thay, với tầm nhìn xa từ trước đó, chúng tôi đã thiết lập các nội quy về việc giữ gìn an toàn, chuẩn bị sẵn sàng những khu vực lưu trú, một số vật dụng cần thiết để người lao động có thể yên tâm ở lại tại nơi làm việc. Kèm theo các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng được cung cấp, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và phương tiện ngủ đêm tại nhà máy dành cho người lao động! Tuy nhiên, những nhân viên trước kia làm việc trực tiếp tại nhà máy thì hiện nay đã được cắt giảm đến mức tối thiểu, chỉ đủ nhân sự để vận hành dây chuyền sản xuất và đảm bảo số lượng sản phẩm sẽ được cung cấp cho các khách hàng. Số nhân viên còn lại có cơ hội tự sắp xếp làm việc từ xa tại nhà và vào bất cứ thời gian nào trong ngày. Vì vậy, vượt lên mọi khó khăn, tình hình hiện tại đã không gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng đơn hàng đến từ các đối tác toàn cầu của chúng tôi. Mặc dù đã có rất nhiều thông tin về các kế hoạch tiêm chủng, nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều sự hoang mang và lo lắng. Chúng tôi hy vọng với những hành động rõ ràng và kịp thời từ Chính phủ thì việc tiêm chủng sẽ nhanh chóng được tiến hành. Nhiều công ty ở Việt Nam, giống như chúng tôi, đang sử dụng các biện pháp vượt qua giới hạn bình thường nhằm duy trì hoạt động và cố gắng giữ sự kết nối với thị trường toàn cầu. Vì vậy, chúng ta cần một kế hoạch tiêm chủng nhanh chóng trên diện rộng đối với toàn bộ dân số, vì hiện tại chúng ta đang có nguy cơ tụt hậu so với phần còn lại của thế giới với những hậu quả nghiêm trọng, cả về kinh tế và xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *